CO VY NA TO?

Naší "vyspělé" a civilizované části světa již dávno nevládne lid a v naší společnosti je jedinec pouhou součástkou stroje, který se řítí obrovskou rychlostí kamsi, kam ho navádí pár vyvolených a dobře poučených hadrových panáků. Ačkoli každému z nás již od malička ukazují naši takřka bezmeznou svobodu, řídí naše rozhodování a určují naši budoucnost, aniž by si uvědomili, jak to ovlivní naše životy. Svoji skrytou diktaturou a vyvtvářením falešných ideí způsobují rasovou, třídní a národnostní nesnášenlivost.

Rozdělují svět podle vlastních měřítek moci a tak tím nejzákeřnějším způsobem dokazují své svrchované postavení a "právo vládnout". Sestavují ekonomické a vojenské pakty, které namísto sjednocování utvářejí ještě hlubší propasti mezi lidmi. Jedním z nejlepších příkladů je seskupení organizace NATO.

Toto vojenské seskupení silných a mocných je oporou všech smyšlených ideí těch nejbohatších a zároveň jejich obhajobou i prostředkem násilného utlačování svobody jednotlivce. Ve svůj prospěch tak nabourávají soulad lidí a veškerého života, přičemž se snaží přesvědčit, že jejich vláda je jediným možným řešením.

Do NATO se nemohou dostat ekonomicky slabé země, protože nemají dostatek prostředků na tak vysokou hru, a tím se z integrace (která je cílem) stává pravý opak, dobře skrytý za "mírové" zbraně. Snaží se lidem vnutit názory, které podporují vědomí plné závislosti na mocných: "Nemoci potřebují nové léky, vyráběné v moderních továrnách", zdůrazňují lidem, jejichž přírodní léčba je mnohdy stokrát účinnější, čímž se rozvine dovoz novějších, zpravidla nevyzkoušených léků a podobně.

Každý zásah do nejdůkladnějšího a nejpropracovávanějšího systému – přírody – vyvolává reakci, která má vždy velmi nepříznivé dopady. Již zmíněné léky či léčebné postupy uměle vyráběné ve snaze předčit přírodu vyvolávají celou řadu dalších nemocí, na které se vyrábějí nové a nové umělé léky. Některé dokonce způsobují vedlejší účinky podobné podvýživě, což znamená, že narušují metabolismus natolik, že tělo už není schopno vůbec přijímat potřebné látky z běžné potravy.

Intervence "vyspělého světa" do tzv. "rozvojových zemí" má za následek nejen násilná zasahování do jejich způsobu života a obživy, ale naprosté znemožnění soběstačnosti a tak opět prohloubení závislosti na prostředcích "mocných" (na dovozu kontaminovaných produktů způsobujících další nemoci – chemické otravy těla nezvyklého na potraviny produkované pomocí umělých hnojiv, barviv, konzervačních a jiných látek). A to je pouze jeden problém z celé pestré škály strašidel, proti kterým nemají postižení pražádnou obranu.


To vše je jakási hra na body, čemuž mocní říkají vydělávání peněz. Tato hra zpravidla končí válkou. Hráč, který řídí celý chod hry, se postupně snaží přesvědčit každého účastníka o důležitosti získávání bodů (peněz), protože to je hlavní, ale také jediný cíl hry. Lidé žijící v zemích, které nepatří mezi silou a mocí překypující, musí vynaložit nepřiměřené úsilí, aby získali alespoň desetinu z počtu bodů mocných, za které od nich následně koupí nevhodné léky a potraviny poškozující jejich zdraví a přinášející zkázu a ponížení kdysi tak hrdých lidí. Snad proto, aby si připadali alespoň částečně "svobodní", jsou ochotni poškozovat si vědomě své zdraví a těžce získávají body na produkty typu Hamburger, Mirinda, Nescafe, heroin, …

Jednou však přijde čas, kdy tito lidé si uvědomí svoji porobu a zjistí, že nejsou schopni získat dostatečné množství bodů na základní lidské potřeby. Budou hledat nová řešení a chytí se právě té nejlacinější cesty, která se nabídne. Vždyť s tanky a násilím se chléb snáze pořídí než v drahé pekárně.

A v této chvíli je NATO opět pouhou záclonkou viníka – hráče, který stojí vysoko, vysoko nad vším.

GAME OVER NATO !!!


Máte-li zájem o diskusi na uvedené téma, můžete zkontaktovat autora a jeho názorovou skupinu:
Pavel Kábrt ("Ježíšek")
Komenského 165
512 51 Lomnice nad Popelkou


Server Jičín: Přečtěte si – menu