Zachraňte historickou památku

Hostinec "Na Špici"

Dřevěnice u Jičína

Bývalý zájezdní hostinec "Na Špici", čp. 51 v Dřevěnicích, okres Jičín, je situován při hlavní silnici Praha – Špindlerův Mlýn, kde působí jako významný krajinotvorný prvek.

Tento objekt je přes svůj havarijní stav stále prohlášenou kulturní památkou, jelikož zvláště svým architektonickým řešením a urbanistickým začleněním do reliéfu krajiny Jičínska má nemalý kulturně historický význam.

Výstavné rázovité stavení pochází z let 1780–1790. Původně to byla významná stanice v Podkrkonoší pro tehdejší vozy, kterými se vozilo plátno, bavlna, osadnické zboží, víno. Jízda do Prahy a zpět s jednodenním pobytem tehdy trvala 5 dní, do Vídně 11–12 dní.

Za hlavní budovou byly prostorné konírny, kde bylo možno umístit až 40 koní. Tam spali čeledínové na slámě. Majitelé povozů spávali v hospodě. Uprostřed dvora byla krytá dřevěná kůlna na 4 kamenných pilířích, pod jejíž střechou se nalézala sýpka i seník. Pod kůlno se ukrývaly povozy. Celek uzavíraly stodoly a stáje.

Živo jako v úle bývalo v prostorné šenkovně, kde se majetníci povozů scházeli, aby si pochutnali na vepřové pečeni (25–30 krejcarů porce), řízném podkvasném pivě (holba za 9 krejcarů) i sladkohořké. V neděli se zde scházeli i četní návštěvníci z Dřevěnice, aby se pobavili hrou v kuželky.

Jako mnoho podobných hospodářství u nás, byla i tato hospoda v minulém režimu předána do využívání zemědělskému družstvu. Zde se patrně zrodil i počátek její zkázy. Družstevníci hospodařili v celém areálu v souladu se socialistickými zvyklostmi.

Po několika letech byl sice pro zemědělské družstvo vypracován podobný projektový úkol na výstavbu motorestu "Na Špici", k realizaci stavby ovšem nikdy nedošlo. Hospodářství koupila s.r.o JAP - servis Praha, která začala na pozemku s betonářskými pracemi. Hlavní budova hostince zatím dále chátrala, bývalá prostorná konírna byla zbourána, špýchar se zřítil v minulém roce sám.

Podle dostupných informací se současní majitelé snaží tento zbytek výstavní, pozdně barokní hospody prodat, ale zatím bezúspěšně. Stavební práce na tomto objektu budou sice nákladné, ale pro své umístění při státní silnici E16 a možnosti získání prostředků z některých fondů ministerstva kultury pro záchranu kulturních památek by mohla zaručeně mít dobré vyhlídky stát se turisticky navštěvovanou českou hospodou či motorestem s vyřešením parkování i tržnice a to v bezprostřední blízkosti Českého Ráje v létě a při trase za sněhem v zimě.

Hospoda "Na Špici" čeká na nového majitele a najde-li se takový vlastník, jehož vztah k historickému charakteru usedlosti bude podstatně vřelejší, než byl vztah zemědělského družstva nebo pražské firmy, která jej prodává, bude moci být hostinci navrácena původní tvář a obnoven provoz.

Na Špici, leden 1999

Stav objektu v lednu 1999


Server Jičín