Program festivalu

MUZIKA PAKA 99

Pátek 28. 5. 1999

16.00 h. - setkání s obrazy v Městské knihovně - Kuba Diviš (začínající autor z Hradce Králové)

16.45 h. - zahájení výstavy kreseb v malém sále MKS - Vojtěch Jirásko (pocházející z Nové Paky), ateliér pana Kokolii

17.45 - 21.30 h. - projekce amatérských snímků z cest po Tibetu, Indii, Nepálu (Městské kino), vstupné: 40,- Kč

20.00 h. - koncert vážné hudby a poezie: profesor JAMU Brno Bohumil Smejkal - housle, Vladimír Hollý - klavír Gabriela Vránová - recitace, vstupné: 60,- Kč, velký sál MKS

21.15 h. - vernisáž výstavy fotografií "23-24-25" - literární čajovna

22.00 h. - pouliční divadelní akce, divadlo CONTINUO - "Křídla ryb" (postavy v nadživotní velikosti, cirkusové a akrobatické techniky, živá hudba, atd.), odchod z náměstí, vstupné: 40,- Kč

23.15 h. - ROCK-KLUB SUTERÉN
vystoupí dvě hudebně nezařaditelné skupiny "DOKTOR A DEMENT" (Ostrava) a "PRO BABALUAEY" (Liberec), vstupné: 30,- Kč


Sobota 29. 5. 1999

9.30 h. - vernisáž výstavy B. K. S. Praha v Suchardově domě

10.15 h. - Divadlo U Mostu z Permu (Ural) - jedno z nejproslulejších ruských studiových divadel současnosti uvede hru "Ženitba" - vstupné: 50,- Kč

12.15 h. - Hudební stěna v Klenotnici drahých kamenů (uskupení z Liberce), vstupné: 20,- Kč

12.45 h. - Dekadentní divadlo BERUŠKA (konečně snad i u nás - místo konání zatím neurčeno), vstupné: 20,- Kč

13.00 h. - Prášiliáda - studentská literární soutěž (aula gymnázia)

13.30 h. - filmy FAMU - Martin Čihák uvádí pásmo filmů "Česká avantgarda 60. let", (Městské kino), vstupné: 30,- Kč

15.30 h. - umění okraje, tentokráte z Austrálie "Fónická poezie uskupení ARF ARF" (slovo, zvuky, obraz), Městské kino, vstupné: 40,- Kč

17.00 h. - Divadlo Na zábradlí: Jan Kraus - "NAHNILIČKO" (poněkud dojatý) "dryák o třinácti obrazech", hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, Renata Becerrová, vstupné: 120,- Kč

19.15 h. - (asi) Po skončení předcházejícího představení: VEGETARIAN PERFOMANCE MEETING - PROHLÁŠENÍ - Pavel Doskočil, Aleš Suk, Jan Suk (dvůr MKS)

19.45 h. - autorské čtení poezie: Jáchym Topol (místo konání bude upřesněno), vstupné: 40,- Kč

20.30 h. - Komorní trio v podání studentek HAMU Praha: Monika Kytlerová - klavír, Eva Pinkasová - violoncello, Michaela Šolínová - housle, vstupné: 20,- Kč

21.00 h. - velký koncert skupin trvající až do časného rána v tomto pořadí: "ÚDERY ÚDY" (Kopřivnice), "METAMORPHOSIS" - česko-rakousko-turecké uskupení, "NARAJÁMA" (Kyjov), "POSMRTNÉ ZKUŠENOSTI" (Praha), vstupné: 100,- Kč


Neděle 30. 5. 1999

02.30 h. - ROCK-KLUB SUTERÉN
skupina "Nikde nikdo" (Nová Paka), budíček s "Dráža bandem" (Nová Paka)

10.30 h. - v chrámu Nanebevzetí Panny Marie zazní duchovní hudba z doby Kryštofa Haranta v podání souboru DUODENA CANTITANS a CAPELLA RUDOLPHINA PRAHA, Pavel Černý - varhany, umělecký vedoucí Dr. Petr Daněk, vstupné: 25,- Kč

Ve foyeru v budově MKS výstava JANY PAVLÍČKOVÉ s názvem "EXHIBICE"


spojení: MUZIKA@JICINET.CZ
telefon: 0434/62 19 43, 62 19 28


Server JičínProgramy na tento měsíc