Křižovatka Holín


Nakonec se podíváme na pohled řidiče přijíždějícího od Turnova.


Obr. 9

Pohled z vozu před přiblížením se ke křižovatce od Turnova (vzdálenost může být kolem 120 m).


Obr. 10

Toto je pohled z vozu těsně před přiblížením se ke křižovatce. Zleva příjezd od Jičína, vpravo směr na Mladou Boleslav. Omezení rychlosti na 40 km/h na hlavním tahu + přechod pro chodce (ve vzdálenosti 30 m od podchodu) jsou na takovémto úseku dosti kritické. Vzadu vlevo příjezd od Hradce. Pokud pokračujete rovně (jedete na Hradec), získáte obvykle před mostem po zatočení mírně vpravo dojem, že jste vjeli obráceně do jednosměrky. (Toto jsme ověřovali u více řidičů, takže se nejedná o subjektivní pocit jednoho člověka.) Nenechte se zmást bílým vozem napříč silnicí – skutečně je napříč, neboť se právě ztratil a otáčí se v křižovatce.


Obr. 11

Nakonec se podíváme na křižovatku na druhém konci této větve obchvatu – ke Kometě. Pohled z vozu při příjezdu od Jičína. Pokud chcete najet na obchvat na Turnov (doprava) či na druhou stranu, musíte počítat s tím, že silnice se náhle před vámi zalomí doleva, a abyste neviděli, kam silnice dále vede, stojí vám ve výhledu tři nové smrčky (na obrázku zhruba uprostřed za koncem asfaltu).


A to je konec naší exkurze. Zajímají nás Vaše poznámky k tomuto materiálu.


Předchozí pohledy
Server Jičín