Křižovatka Holín


Křižovatka Holín se bohužel stala během necelého roku a půl své existence smutně proslulým místem, kolem kterého se svádějí různé boje, ke kterému se vážou různé emoce a které je svým provedením, účelem a výsledky silně kontroverzní. Abyste si sami mohli udělat obrázek, pokusíme se o stručný popis a přiblížení tohoto místa pomocí fotografií.

Nejprve několik základních údajů:

Typ provedení: úrovňové křížení, dva na sebe téměř kolmé směry (03526 a I/35) + 1 samostatný směr za hlavním křížením (III/2816). Součástí systému je dále mimoúrovňové křížení silnic I/16 a I/35.
Křižovatkou spojované silnice: I/35 (E442) ve směru Turnov – Hradec Králové, navazující na I/16 ve směru Mladá Boleslav – Trutnov, III/03526 – hlavní výjezd z Jičína na Mladou Boleslav / Prahu a III/2816 přímo z křižovatky na Holín.
Uvedení do provozu: 2. listopad 1998
Počet mrtvých při dopravních nehodách na křižovatce do února 2000: 5

Pokud se věc podaří, poskytneme vám i orientační plán.


Vzhledem k tomu, jaká diskuze se kolem křižovatky po tolika tragických nehodách strhla, jsme se domnívali, že i vás, kteří tudy nejezdíte, by mohla situace zajímat, abyste si mohli utvořit vlastní názor, popřípadě se vyvarovat chyb, kdybyste snad křižovatku museli použít. Proto jsme pořídili několik fotografií, které vám předkládáme.

Do jisté míry se dá souhlasit s názory těch, kteří říkají, že řidič má dbát, aby se nedostal do maléru. Nedá se však jistě souhlasit s tím, aby se za situace, kdy zde již do stejného maléru spadl poměrně slušný počet řidičů, neustále odvolávalo na splnění norem při projekci křižovatky, protože rozdíl mezi splněním normy a péčí o bezpečnost a životy nás všech je přece jen propastný. Ve světě je již dávno tendence tento typ křížení u nových staveb a této kategorie silnic nepoužívat, a to právě pro jeho nebezpečnost.


Obr. 1

Pohled ze vzdálenosti přibl. 200 m ke křižovatce ve směru od Jičína. Foceno z odstavného pruhu. Z této vzdálenosti je zdaleka nejviditelnějším prvkem reklama vpravo u odstavné plochy.


Obr. 2

Pohled od Jičína ze vzdálenosti přibl. 60 m před křižovatkou z odstavné plochy. Zde jsou patrná dvě blikající světélka (právě svítí to levé), dále zašlé vodorovné značení, částečně též 3 trojúhelníky na zemi, které byly domalovány druhý den po zatím poslední nehodě s těžkým zraněním (18/04/2000) a zábradlí po pravé straně, které zabraňuje cyklistům ve vjetí do silnice. Na fotografii totiž není vidět další rarita – podjezd pro cyklisty, kterým od Holína přijedete vpravo právě do zábradlí a pokud jedete do Jičína (jinam ani nemá smysl jet), pak se ocitáte u blikajícího světélka náhle v protisměru. Větší tmavé vozidlo právě odbočuje vpravo na silnici třetí třídy vedoucí do Holína a na Prachov (hlavní turistická trasa).


Obr. 3

Pohled ze vzdálenosti přibl. 40 m z vozu. Nyní je patrné výše zmiňované zábradlí po pravé straně (cesta z podjezdu ústí kolmo vpravo mezi mostkem a sloupem s ukazateli) a jediné zvýrazněné svislé značení – trojúhelník "Dej přednost v jízdě" ve větším rozměru, spolu s trojúhelníky na vozovce. Z obrázku je patrné, že příjezd od Turnova (zprava) je mírně do kopce – nejvíce tragických nehod se stalo při kolizi vozidla jedoucího od Jičína s vozidlem přijíždějícím od Turnova, které mělo mít přednost. Doleva je silnice k nájezdu na obchvat – na I/16 směr východ, a zároveň příjezd z tohoto obchvatu, rovně je původní silnice na Mladou Boleslav, později připojovací komunikace na oba směry I/16 vyjíždějící z Jičína.Další pohledy
Server Jičín