Přípravný výbor ve spolupráci s Okresním úřadem Jičín a Okresním muzeem a galerií Jičín

Vás zve

u příležitosti 110. výročí úmrtí básníka jičínského kraje


JOSEFA JAKUBCE

(1858 Lhota Hlásná – 1889 Jičín)

na SETKÁNÍ k uctění jeho památky

v sobotu 12. června 1999


Program:

13.00 Sraz účastníků na nádvoří Okresního muzea a galerie Jičín (zámek), odjezd do Lhoty Hlásné

13.30 Vzpomínkový akt na místě rodného domu ve Lhotě Hlásné

–přednes básníkových veršů
– vystoupení zástupce obce Lhoty Hlásné

14.00 Odjezd do obce Ostružno, kde básník Josef Jakubec navštěvoval školu

14.15 Setkání v místní škole s představiteli obce

– vystoupení zástupce obce Ostružno
– vzpomínka na setkání Josefa Jakubce se svým bývalým učitelem a jeho žákem
– prohlídka školy a zrestaurovaného kostela

15.15 Odjezd na hřbitov obce Veliš k básníkovu hrobu

15.30 Vzpomínkový akt na hřbitově

– přednes básníkových veršů
– prohlídka velišského kostela
– vystoupení zástupce obce Veliše

16.30 Odjezd autobusem zpět do Jičína


V době od 9 do 17 hodin lze v Okresním muzeu a galerii shlédnout výstavu k 375. výročí založení jičínského gymnázia.

Informace: Věra Bajerová, IPB Jičín, tel. 0433/523088, privat 0433/22915.


Server Jičín