Nadace festivalu Jičín–město pohádky a časopis Moje pastelka vyhlašují

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

IX. ročníku festivalu Jičín – město pohádky


Pro koho je soutěž určena

pro děti a mladé lidi do 18 let


Jaké příspěvky do soutěže posílat

veselé, smutné, vážné i nevážné pohádky


Forma příspěvků

4 exempláře, psané čitelně rukou nebo raději na psacím stroji nebo počítači. Rozsah maximálně dvě stránky A4 řádkování 1,5. Každá práce musí být opatřena jménem, adresou a rokem narození autora.


Uzávěrka

soutěžní práce pošlete nejpozději do 25. května 1999 do Městské knihovny v Jičíně, Denisova 400, 50611 Jičín, k rukám paní Mgr. J. Benešové.


Hodnocení

provede jednak porota složená ze studentů Lepařova gymnázia v Jičíně a jednak redakce časopisu Moje pastelka dle věkových kategorií autorů. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne během festivalového týdne. Autoři vítězných prací budou informováni písemně. Nejlepší pohádky budou oceněny dekretem a pohádkovým oříškem a/nebo cenou časopisu Moje pastelka.


Další ustanovení

Autor dává účastí v soutěži souhlas k publikování své pohádky v pohádkových novinách a v časopise Moje pastelka, k její dramatizaci a uvedení loutkovým divadélkem Srdíčko v den vyhlášení výsledků soutěže, popř. i k jejím poskytnutí Českému rozhlasu v Praze.


Server Jičín