Obrázky z Jičínska

vrch Velíš

pohled od jihu


Velíš – pohled od jihu

Na snímku je vidět výrazná dominanta krajiny kolem Jičína, vrch Velíš (430 m.n.m.). Velíš je součástí valdštejnské krajinné kompozice, kdy osa Kumburk – Valdice – lipová alej – Valdická brána v Jičíně míří právě na tento vrch. Na Velíši býval hrad, doložený již r. 1316, který byl r. 1658 kvůli svým vojenským kvalitám pobořen na rozkaz císaře. Hrad byl až do třicetileté války považován za jednu z nejdůležitějších pevností v Čechách. V 18. století byl na Velíši otevřen čedičový lom, který zcela změnil tvar kopce. Z hradu se zachovalo několik fragmentů zdiva (např. na jeho pravém okraji na tomto snímku). Dnes je na vrchu malá věžička s radiovým převáděčem. Vrch sám je přístupný s určitými obtížemi a dává možnost dalekého rozhledu po krajině. Za příznivého počasí, popř. s pomocí dalekohledu, dohlédnete až do Prahy na Žižkov, na Bukovou horu u Ústí nad Labem či za Kunětickou horu. – Velíš je jedno z nejzajímavějších míst Českého ráje a jeho návštěvu doporučujeme.

snímek byl pořízen 21.6.1995, autorkou je E. Ulrychová

obrázek na celou obrazovku nebyl použit


Obrázky z Jičínska

Pohled od Jičína