Soubor leteckých snímků – archeologie na okrese Jičín

Sedliště

Středověké plužiny

systém středověkých plužin
(79K)

Severně od obce nad potokem Bukovinou je součástí chráněného území systém středověkých polí, který tvoří výrazný protierozní prvek.archiv snímkůokres JičínServer Jičín

Vyhledávání na Serveru Jičín