Soubor leteckých snímků – archeologie na okrese Jičín

Kal

Halštatské a slovanské hradiště

pohled na husitský tábor
(92K)

Návrší kopce zvaného Vala bylo pravěkým (halštatským) a raně středověkým hradištěm. V současnosti odtud pochází již sedm avarsko-slovanských bronzových předmětů, zjišťovací výzkum Muzea Hradec Králové umožnil dataci do 1. pol. 9. stol. Dnes zapsáno ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek.archiv snímkůokres JičínServer Jičín

Vyhledávání na Serveru Jičín