Soubor leteckých snímků – archeologie na okrese Jičín

Češov

Husitský vojenský tábor

pohled na husitský tábor u Češova
(85K)

Severně od hradiště a místní vodoteče je zachován husitský vojenský tábor z května–června 1423. Po bitvě u Hořic se husitské houfy pohybovaly po kraji, verbovaly další vojáky a posíleny likvidovaly venkovská panská sídla (odtud tvrz v Kozojedech). Identifikace tábora byla umožněna archeologickými nálezy zbraní.archiv snímkůokres JičínServer Jičín

Vyhledávání na Serveru Jičín