Fotografie bývalého Nového Města

Ulice Zahradnická

Zahradnická ulice vedla od severovýchodního nároží Lidického náměstí v oblouku do ulice Pod Koželuhy. Pojmenovaná mohla být podle skleníků vystavěných na pozemcích u domů v ulici Pod Koželuhy nebo podle zelinářství Josefa Palce v domě čp. 82, který stával v místě pozdějšího ústí Barákovy ulice. Dnes z ulice Zahradnické zbývají jen dvě popisná čísla.

Zahradnická 140, 114, 130, 122, Butovská 80, 150

Pohled na severní stranu ulice Zahradnické
Zprava domy čp. 140, 114, 130, 122 a Butovská 80, na kraji obrázku čp. Butovská 150.


Zahradnická 81, Butovská 80

Prostranství u domu čp. 81 při pohledu od jihu.
Vlevo ústí ulice Barákovy, vpravo dům čp. 80 Butovská.


Zahradnická 184, 175, 194

Ulice Zahradnická, jižní strana: uprostřed dům čp. 184, vlevo ruina domu čp. 175, vpravo čp. 194.


Zahradnická 194, 188

Ulice Zahradnická, jižní strana: Vlevo dům čp. 194, vpravo ruina domu čp. 188.


Zahradnická 186

Ulice Zahradnická: ruina domu čp. 186.


Zahradnická 52, 142, 53

Ulice Zahradnická – východní (krátká) strana: Zprava domy čp. 52 (s přístavkem), 142 a 53.


Menclova Historická topografie města Jičína z r. 1940 uvádí následující údaje:

Dům čp. 140
R. 1832 koupili Jos. a Anna Kazdovi sušírnu od Filcíků (od č. 114) a zřídili zde obytný domek.

Dům čp. 114
R. 1824 koupili manželé Filcíkovi část pozemku od č. 80 a na jednom díle vystavěli domek.

Dům čp. 130
R. 1834 koupili od č. 122 kus místa a vystavěli tu tento domek manželé Porčovi.

Dům čp. 122
R. 1824 ukoupili celou jižní část pozemku od č. 80 při Zahradnické ulici manželé Filcíkovi a vystavěli tu domek č. 114 (r. 1832 část od tohoto prodali pro č. 140), pak r. 1834 část odprodali, kde vzniklo č. 130, a č. 122, jež tu tito postavili.

Dům čp. 80 viz ulice Butovská

Dům čp. 81
R. 1735 koupil Krištof Liebman jižní část zahrady od domu č. 77 a vystavěl tu dům. R. 1762 přikoupil ještě kus zahrady pro rozšíření domu. Byl tu nějaký čas voj. špitál. R. 1880 připomíná se majitelka Marie Nožičková, která dům přestavěla od kamene.

Dům čp. 186
R. 1885 Karel Netopil, pekař, ukoupil část od t. zv. Butovské zahrady a vystavěl tu nový pžízemní kamenný domek.

Dům čp. 188
R. 1891 Antonín Šteffl, voskař, ukoupil část od t. zv. zahrady Butovské a vystavěl tu dům s bělidlem vosku.

Dům čp. 194
Domek byl postaven před r. 1908.

Dům čp. 184
R. 1880 manželé Veselých koupili pozemek od tzv. zahrady Butovské a vystavěli tu domek č. 184.

Dům čp. 175
Rohový dům s ulicí Pod Koželuhy. Postaven před r. 1878.

Dům čp. 52
Zde na rohu s Luční ulicí až k Dlouhé ulici stával dvůr, který patřil Davidu Chrastskému z Adlersfeldu. R. 1854 Josef Kracík, rolník a povozník, koupil hospodářský dřevěný dvorec a vystavěl nový kamenný jednopatrový dům s novou stodolou.

Dům čp. 142
R. 1843 manželé Janatovi koupili část zahrady a vystavěli tu domek.

Dům čp. 53
Nedostavěný dům byl prodán r. 1637. Dřevěný domek byl zbourán r. 1879 a vystavěn nový.Bývalé Nové MěstoServer Jičín