Fotografie bývalého Nového Města

Ulice Ruská

Ulice Ruská byla Ruskou nazvána po r. 1948. Původní název byl Velišská, 28.9.1882 byla rozdělena na Macháčkovu (od nám. Svobody po první křižovatku), Šírovu (od křižovatky k mostu přes Cidlinu) a Chrastského (od mostu ke kostelu P. Marie de Sale). K.Š.Macháček (10.12.1799–2.10.1846) byl český dramatik, básník a překladatel doby obrozenecké, Fr. Šír (15.10.1796–22.6.1867) byl český obrozenecký spisovatel, překladatel z klasických jazyků, 1851–1862 ředitel jičínského gymnázia. David Chrastský, jičínský rodák, r. 1702 učinil univerzálním dědicem svého majetku novoměstský špitál. V ulici stávala Velišská (Pražská) brána, zbořena v r. 1816.

Domy před kostelem P. Marie de Sale (čp.94, 157, 126, 144 a 92) byly demolovány a teprve r. 1997–98 bylo uvolněné místo zastavěno.


Ruská 94, 157, 136, Barákova 201

Část ulice Ruské během demolice: Zleva ruina domu čp. 94, dále čp. 157 a čp. 136. Vlevo v pozadí bývalá část domu čp. 201, ulice Barákova.


Ruská 94, 144

Ulice Ruská: zprava domy čp. 94 a 144.


Menclova Historická topografie města Jičína z r. 1940 uvádí následující údaje:

Dům čp. 94
R. 1820 koupil proti špitálu, vedle Kosejkovské zahrady, kus místa obecního František Doubenius a vystavěl zde domek přízemní.

Dům čp. 157
R. 1861 koupil půl domu čp. 94 Fr. Jiránek a ještě t.r. Fr. Dalníček, sladovník a manželka Lidmila.

Dům čp. 136 (chybně označován jako 126)
R. 1845 koupili Kajetán Tichý, kupec, a manž. Anna od sirotků po Fr. Kozákovi od domu čp. 92 kus místa při silnici, pak kus od Škopánovské zahrady (od č. 87) a kus od gruntu Doubenia, vystavěli zde přízemní dům a zřídili tu hostinec "Na sklípku", od něhož však část r.1850 odprodali (jako č. 144). R. 1863 ukoupila obec tento dům, přistavěla dvě poschodí a zřídila tu veřejnou nemocnici. Po zrušení nemocnice dům proměněn v obytný a náleží dosud obci jičínské.
Nemocnice byla upravena pro 70 postelí a vysvěcena dne 20. listopadu 1864.

Dům čp. 144
R. 1850 koupili manželé Václav a Barbora Pokorných díl domu čp. 136 a proměnili jej v domek č. 144.

Dům čp. 92
R. 1824 koupil Fr. Kozák kus obecního gruntu na rohu náměstí a silnice s kouskem zahrady pro vystavění domku. V r. 1940 zde byl hostinec "U Šolců".Bývalé Nové MěstoServer Jičín