Nová architektura v Jičíně


V tomto oddílu se vás budeme snažit seznámit s nejnovější výstavbou v Jičíně, popř. s renovacemi a jinými významnými stavebními počiny, které mají vliv na vzhled a tvář současného Jičína.


Budeme sledovat i zanikající domy. Zde jsme začali archivními snímky demolovaného Nového Města. Nejnovější podklady již zpracováváme.


Pro začátek jsme zmapovali nejnovější objekty postavené na Novém Městě. Jedná se o tato čísla:
570 – obchod Delta, 571 A+B – modrý obytný dům v Ruské ulici, 572 – rohový dům, 573 – plán: roh Barákovy a Ruské, 574 – Domov důchodců, 575 – samotný dům v Barákově ulci, 576 – žlutý obytný dům na Lidickém náměstí, 577 – plán: Lidické náměstí vedle 576, 578 – dům na nábř. Irmy Geisslové, 579 a 580 – plán: nábř. Irmy Geisslové.Server Jičín