Fotografie bývalého Nového Města

Lidické náměstí

Lidické náměstí (do 30. let Novoměstské, poté Švehlovo) je druhým největším náměstím v Jičíně. Bylo pojmenováno Lidické r. 1949 k uctění památky obětí lidické tragédie r. 1942. Předchozí pojmenování bylo podle Antonína Švehly (1873–1933), českého politika činného od 90. let minulého století v agrárním hnutí. Náměstí bylo vyměřeno již v době valdštejnské, kdy se tato část města měla stát čtvrtí řemeslníků. Mnohé domy na náměstí pocházejí z 1. poloviny 17. století, dnes však jsou již většinou po několika přestavbách. Náměstí do dnešní podoby bylo upraveno v r.1887, v západní části náměstí byl v té době zrušen a zasypán rybníček Jordánek. Poslední větší úpravu náměstí doznalo v r. 1971. Na jižní straně byl postaven vícepodlažní obytný dům a na nároží samoobslužná prodejna. Domy severní strany náměstí byly v 80. letech vykoupeny pro výstavbu sídliště Nové město - sever. Plocha byla zastavěna až v r. 1999.

Demolovány byly domy po celé severní straně s výjimkou domu čp. 83 – hospody Na Veselce, která patrně zůstane příštím generacím zachována.

Lidické náměstí 87, 86, 85, 84, 199

Pohled na severní stranu náměstí. Zleva čp. 87, 86, 85, 84 (s půlenou střechou) a 199. V pozadí hospoda Na Veselce.


Menclova Historická topografie města Jičína z r. 1940 uvádí následující údaje:

Dům čp. 87
Dům byl postaven za osídlovací akce Valdštejnovy.

Dům čp. 86
R. 1638 byl tento dům odevzdán Burjanu Polickému náhradou za jeho dům, zbořený na poručení kníž. komory valdštejnské. Nový kamenný dům vystavěn Kateřinou Lamačovou před r. 1899.

Dům čp. 85
R. 1666 koupil Jan Kalivoda domek tento od Petra Hrušky, soukeníka, a domek asi přestavěl. R. 1853 Josef Frydrych a manželka Antonie doměk rozbořili a vystavěli nový jednopatrový z kamene.

Dům čp. 84
Část a.
R. 1666 Kryštof Filip koupil domek. R. 1702 bylo tu již prázdné místo.
Část b (c).
Od knížecího Valdštejnského stavitele vyměřena tu dvě místa, kde měly státi dva domy. R. 1638 koupili je Jiřík, truhlář, a manželka Kateřina, a vystavěli tu dům. Nevím, jakým způsobem pak připadl obci, r. 1653 jej koupil od obce Krištof Gloz, který jej přivedl do největší ruiny a od pustého pryč odešel. R. 1702 bylo k domu přikoupeno ještě vedlejší místo (část a). R. 1708 byl na místě b postaven nový dům. Mezi lety 1881–1906 byl dům přestavěn na cihlený.

Dům čp. 199
R. 1910 koupila Terezie Zajícová část pozemku od č. 84 a vystavěla tu přízemní kamenný dům r. 1911.Bývalé Nové MěstoServer Jičín