Fotografie bývalého Nového Města

Nábřeží Irmy Geisslové

Nábřeží Irmy Geisslové spojuje ulici Ruskou s tehdejší ulicí Butovskou. Zbořeny byly dva nejzajímavější domy celé čtvrti – čp. 76 a 77.
Pojmenování nábřeží je podle české básnířky a prozaičky Irmy Geisslové (06/07/1855 – 24/05/1914), která od r. 1884 bydlela v Jičíně.

I. Geisslové 76, 77

Pohled na dům čp. 76 přes trosky domu čp. 77.


I. Geisslové 76

Pohled na průčelí domu čp. 76 (viz text). Vzadu štít domu čp. 32.


Menclova Historická topografie města Jičína z r. 1940 uvádí následující údaje:

Dům čp. 77, zv. t. Na Kocourku
Tento starodávný, jednopatrový dům dřevěný, hned za řekou Cidlinou ležící, jest památný proto, že tu stával od nepaměti a nepodlehl zboření ani za převratných dob Valdštejnových. Zůstal, ale od něho na východ celá plocha byla zbavena všeho, aby se proměnila v rozsáhlý knížecí park, jdoucí až za Cidlinu. V těchto místech býval dvůr, jehož zahrada sahala až do dnešní Zahradnické ulice (čítaje v to dům č. 81). Zahrada byla kus po kuse odprodána, a tak vznilo v první polovině 18. stol. na její nejzazší části č. 81 – dvůr Liebmanovský (někdy též špitál voj.) (r. 1735), ve střední části r. 1721 dům č. 79 a 78, v 19. st další domy (č. 129, 15, 29, 133, 119 a 108). A původní dům č. 77 je za našich časů nejzchátralejší a zcela stranou odstrčený. Tato vzdálenost od ulice však svědčí o jeho bývalé hospodářské službě.

R. 1637 koupil dům (dvůr se zahradou) Jiří Kuchařů od Daniela Poklopa za 250 kop míš. (…) Na Kocourku nebo kocourek, je přezdívka, již nedovedeme vysvětlit. Bývala tu noční kavárna.

K tomuto textu dodáváme, že dům vydržel v téměř nezměněné podobě až do své demolice v r. 1991.


Dům čp. 76, zv. t. Stará fara.
V těchto místech stával od nepaměti dvůr a vedle neho (k západu) zahrada. R. 1644 Jiří Třešňák koupil dvůr od Matěje Butty. (…) Domu tomuto přezdívá se "na staré faře", ač farou nikdy nebyl. R. 1938 zřítila se jeho přední část a dům byl odbourán a zmenšen o přední světnici, ale tak, že fasáda upravena podle staré (viz foto); dům přízemní, v břehu stojící, má mansardní střechu.

Dodáváme, že podle některých kunsthistoriků se jednalo o jedinou čistě barokní stavbu v Jičíně.Bývalé Nové MěstoServer Jičín