Přečíslování telefonních čísel na území okresu Jičín v r. 2002

Jak již jistě víte, na podzim 2002 dojde v ČR k telefonní revoluci. Přitom budou změněna všechna telefonní čísla v ČR. Objektivně vzato, pokud nebudeme považovat za změnu to, že se ruší úvodní nula při volání na meziměsto, pak se přečíslování dotkne přímo jen asi jedné třetiny až jedné poloviny čísel v ČR. Základem této reformy, o jejíž nutnosti je možné pochybovat, je změna na devítimístná čísla po celé republice, koncentrace takovým systémem, že první dvojčíslí bude označovat kraj a první trojčíslí, nahrazující původní volačku, bude označovat okres, a dále je možno podle dalších 1–3 číslic relativně úspěšně určit umístění stanice. Na území jednoho kraje bude platit místní tarif, takže je možné předvídat, že si náš Monopol prosadí výrazné zvýšení místního tarifu, což nám bude kompenzovat jistě výhodným zlevněním zahraničních hovorů.

Mezi zdůvodněními, proč se tato změna provádí, jsou některá smysluplná fakta, některá jen zčásti pravdivá fakta (např. nutnost harmonizace číslovacích plánů v Evropě – to se týká v podstatě pouze Západních Čech), některá oblíbená strašení (Veliká Evropa nás nutí!) a některá tvrzení, která je možno silně zpochybnit (např. přenositelnost jednoho devítimístného čísla po celé republice – tomu nevěřte, to v žádné zemi s takovýmto systémem číslování nejde).

Ještě se snad sluší podotknout, že schválená varianta číslovacího plánu byla patrně vymyšlena alespoň zčásti s rozumem, což se o předchozí sabotérské verzi, původně míněné zcela vážně až do okamžiku zdvihnutí silného odporu i ze stran odpovědných poslanců, rozhodně říci nedalo. Podle této neschválené varianty by se přečíslovala naprosto všechna UTO kromě Prahy a před číslo by se vkládalo buď číslo 2 (Monopolokom) nebo dvoumístné číslo jiné firmy, od které byste měli zavedený telefon. Sabotér, který tuto variantu vymýšlel, ji také zdůvodňoval – jaká to mentální perla – zavedením plné přenositelnosti čísel. Bez komentáře.


Přinášíme vám tedy přehled změn v číslování, které se dotýkají území okresu Jičín. Naším zdrojem byly oficiální stránky TELEkomu, nicméně berte údaje s rezervou, neboť všichni dobře víme, jak moc se této firmě dá věřit.

Upozornění: U stanic v Jičíně zapojených dosud (podzim 2001) na analog (tj. 21xxx až 25xxx) si nejprve změňte číslo na digitál (2xxxx –> 53xxxx), pak teprve se čísla týkají změny.

1. Obecný systém:

okres Jičín (433, 434, 435) –> 493
0433 5 Jičín –> 493 5
0434 6 Nová Paka –> 493 7
0435 6 Hořice –> 493 6
(Zde se projevuje chyba ve strategickém plánování, neboť slučování UTO v rámci jednoho okresu do jedné volačky bylo plánováno samotným Telekomem již před vynálezem budoucího číslovacího plánu, přesto někdo použil v Pace i v Hořicích stejné počáteční číslo pro digitální ústřednu.)

2. Podrobnosti:

Stará sérieNová sériePoznámka
Jičín:
0433 3xx xxx493 3xx xxxbeze změnyNeznámá série. Že by rezerva?
0433 50x xxx493 50x xxxbeze změnyProvolby v JC a v UTO.
0433 52x xxx493 52x xxxbeze změnyVětšina stanic MTO Jičín (Jičín a blízké okolí)
0433 53x xxx493 53x xxxbeze změnyMTO Jičín – většinou konverze z analogu v letech 1996–2001
0433 54x xxx493 54x xxxbeze změnyProvolby v JC a v UTO.
0433 55x xxx493 55x xxxbeze změnyMTO Kopidlno (551,552), Slatiny (555, 556) a oblast Jičíněves (557)
0433 561 xxx493 598 xxxzměnaMTO Libáň, první série
0433 562 xxx493 599 xxxzměnaMTO Libáň, druhá série
0433 564 xxx493 594 xxxzměnaMTO Libáň, oblast Střevač
0433 565 xxx493 596 xxxzměnaMTO Libáň, oblast Dětenice
0433 568 xxx493 591 xxxzměnaMTO Libuň
0433 57x xxx493 57x xxxbeze změnyMTO Sobotka
0433 58x xxx493 58x xxxbeze změnyProvolby v JC
0433 592 xxx493 592 xxxbeze změnyMTO Vysoké Veselí, první série
0433 593 xxx493 593 xxxbeze změnyMTO Vysoké Veselí, druhá série
0433 595 xxx493 595 xxxbeze změnyMTO Vysoké Veselí, oblast Žlunice
0433 597 xxx493 597 xxxbeze změnyMTO Úlibice
0433 8xx xxx493 8xx xxxbeze změny Neznámá série. Že by rezerva?
Nová Paka:
0434 3xx xxx493 3xx xxxbeze změnyNeznámá série. Že by rezerva?
0434 62x xxx493 72x xxxzměna 1. číslaMTO Nová Paka – většina stanic
0434 66x xxx493 76x xxxzměna 1. číslaProvolby v Pace a v UTO.
0434 67x xxx493 77x xxxzměna 1. čísla
0434 682 xxx493 798 xxxzměnaMTO Stará Paka
0434 686 xxx493 796 xxxzměnaMTO Stará Paka – oblast Stav, Úbislavice
0434 69x xxx493 79x xxxzměna 1. číslaMTO Lázně Bělohrad (692, 693, 694) a Pecka (699)
Hořice:
0435 3xx xxx493 3xx xxxbeze změnyNeznámá série. Že by rezerva?
0435 62x xxx493 62x xxxbeze změnyMTO Hořice – většina stanic
0435 64x xxx493 64x xxxbeze změnyProvolby v Hořicích a v UTO.
0435 65x xxx493 65x xxxbeze změnyProvolby v Hořicích a v UTO.
0435 681 xxx493 696 xxxzměnaMTO Hořice – oblast Jeřice, Cerekvice
0435 687 xxx493 699 xxxzměnaMTO Hořice – oblast Bašnice, Sukorady
0435 688 xxx493 698 xxxzměnaMTO Hořice – oblast Milovice, Bříšťany
0435 69x xxx493 69x xxxbeze změnyMTO Ostroměř, MTO Miletín


Jak jistě poznáte, přečíslování MTO Libáň, Libuň, Stará Paka a části MTO Hořice je poněkud diskriminující a zbytečné.

Ještě můžeme nahlédnout k sousedům. Okres Semily (431, 432, 436) bude 481, okres Trutnov (437, 438, 439) bude 499, okres Hradec Králové (49x, 448) bude 495, okres Nymburk (324, 325) bude 325 a okres Mladá Boleslav (326, 329) bude 326. Další údaje najdete na webu TELEkomu, stránka O čem se mluví – Přečíslování (adresa s odkazem na soubory PDF a konvertor čísel má cca 60 písmen).Server Jičín
Jičínsko