Okres Jičín

základní informace


Okres Jičín se rozkládá v severozápadní části bývalého Východočeského kraje. Sousedními okresy jsou Semily, Trutnov a Hradec Králové, ze Středočeského kraje Nymburk a Mladá Boleslav. Do Prahy je to z Jičína necelých 100 km, do Hradce Králové 50 km.

Statistika uvádí pro okres Jičín následující údaje: kód okresu 3604, výměra 886 km2, 111 obcí, 294 částí obcí, 363 základních sídelních jednotek, 77 889 obyvatel (I. pol. 1997; 78 105 v r. 1996), průměrný věk 38,1 let. Míra nezaměstnanosti k 30/06/97 byla 3,15 %, k témuž datu bylo na okrese 20 813 telefonních stanic, 9 679 podnikatelů a 620 obchodních společností. Za první pololetí 1997 dosáhly tržby z obchodní činnosti 2 790 mil. Kč a stavební práce objemu 200 mil. Kč (obojí nejnižší ve VČ). Příjmy místních rozpočtů byly 762 mil. Kč v obcích a 386 mil. Kč u okresního úřadu (poslední a předposlední místo ve VČ). (Lexikon obcí ČR, 1992; Malý lexikon obcí ČR, 1996; Ročenka HN 1998). Jičín patří mezi okresy s nejvyšším počtem nově vzniklých obcí a dříve i s nejrozsáhlejší meliorací. Je zde 7 měst: Hořice, Jičín, Kopidlno, Lázně Bělohrad, Libáň, Nová Paka a Sobotka.

Na okrese se nachází několik krajinných typů. Většinu okresu vyplňuje Jičínská pahorkatina (nejvyšší bod Sokol, 562 m.n.m., mimo území okresu). Jižní část okresu přechází v rovinu kolem Polabské nížiny, na severozápadě okresu se nacházejí pískovcová skalní města (Prachovské skály, část Českého ráje) a severovýchod okresu patří do hornatého Podkrkonoší. Do části okresu zasahuje část Chráněné krajinné oblasti Český ráj (nejstarší CHKO v ČR) a několik chráněných přírodních útvarů.

V okrese Jičín se nachází ložisko prvotřídního sklářského písku (Hrdoňovice – Střeleč), Městský pivovar Nová Paka (Bohém, Brouček, Kryštof, Kumburák, Valdštejn), výrobna pravých Hořických trubiček, závodní trať motokrosu ve Štikově, věznice Valdice, Češovské valy, slatinné lázně v L. Bělohradě, hrad Kost, v Sobotce se koná literární festival Šrámkova Sobotka a v Jičíně festival Jičín–Město pohádky, a samozřejmě zde najdete spoustu dalších zajímavostí, které se do tohoto krátkého výčtu nevejdou.


Server Jičín