Kláštery na Jičínsku

VELIŠ

Pokus o založení františkánského konventu u kostela sv. Františka pod Velišem

Albrecht z Vladštejna se pokusil založit v Jičíně, vedle jesuitské koleje a dominikánského konventu, také františkánský klášter. Tento neúspěšný pokus známe pouze z fundační listiny, vydané 1. března 1628, v níž se ukládá vybudovat konvent s kostelem sv. Františka.

PhDr. Pavel Vlček, Encyklopedie českých klášterů, LIBRI 1997

Literatura: J. Morávek, Z. Wirth, Valdštejnův Jičín, Praha 1946, 24.


Kláštery na JičínskuOkres JičínServer Jičín