Server Jičín se připojuje k celorepublikovému bojkotu společnosti TELEcom


Vážení čtenáři,

Od r. 1990 vzrostly ceny za telefon přibližně takto:

 • V místních hovorech z fixní platby 1 Kč na 2,40 Kč za 3 nebo 6 minut, tj. např. cena 5-minutového místního hovoru se zvýšila o 140% v noci a o 380% přes den;

 • V prvním meziměstském pásmu z 1 Kč za 3 minuty na dnešních 2,40 za 3 nebo 6 minut, tj. nejmenší zdražení je o 60%;

 • Ve druhém meziměstském pásmu z 1 Kč za 30 sekund na 2,40 Kč za 36 nebo 72 sekund, tj. např. cena hovoru o délce 2 minuty 10 sekund z Jičína do Prahy se zvýšila o 92% přes den a zlevnila o 4% přes noc;

 • Ve třetím meziměstském pásmu z 1 Kč za 20 sekund na 2,40 Kč za 30 nebo 60 sekund, tj, např. cena hovoru o délce 2 minuty 25 sekund z Jičína do Brna se zvýšila o 50% přes den a zlevnila o 10% přes noc;

 • Zvýšil se měsíční poplatek za používání stanice z 50 Kč na 106 Kč, tj. zvýšení o 112%;

 • Volání z telefonních automatů se stalo o 25% dražším než z pozemních stanic, přičemž nejlevnější telefonní karta, kterou lze koupit, má hodnotu 150 Kč;

 • Zvýšil se poplatek za zavedení telefonu, a to z 2000 Kč v r. 1990 na 3500 Kč, tj. zvýšení o 75%;

 • Měnilo se také období silného a slabého provozu, kdy se pracovní doba v ČR pravděpodobně změnila z 7–16 hodin v r. 1995 na 7–18 v r. 1996 a 7–19 v r. 1997;

 • Snížily se ceny hovorů do Evropy a do zámoří, a to např. ze 60 Kč/min na dnešních 36 Kč/min pro USA, tj. snížení o 40%. (To pomáhá běžnému uživateli nejvíce.)


  Z tohoto výčtu je evidentní, že největší zdražení postihlo místní hovory.

  Dále se objevily tyto novinky:

 • V letošních telefonních seznamech již nejsou publikovány skutečné tarify při volání do zahraničí, takže je obtížné spočítat si, kolik ve skutečnosti máte provoláno;

 • TELEcom zavádí uživatelům připojeným na digitální ústředny nevyžádané služby, které, pokud se účastník neozve a nesouhlasí, začíná po určité době zpoplatňovat.

  Pokud jsou uváděné informace pravdivé, od příštího ledna budeme platit za místní hovorné o dalších 62% navíc a volání z VTA bude o 54% dražší než z pozemních stanic. Měsíční poplatek bude 135 Kč.

  Za 1 hodinu připojení přes modem v noci zaplatíte Kč 39 !!!

  O dopadech na provoz internetu v České republice si můžete udělat obrázek sami. Internet byl koncipován jako celosvětové zpřístupnění informací. Za stávající ekonomické situace se naše země blíží spíše k izolaci a k pohlížení na internet jako na luxus.


  To vše za situace, kdy spojení z většiny analogových stanic na venkově připomíná spíše partizánské pokusy o probití se obtížným terénem.

  Taktéž za situace, kdy stále někteří lidé čekají x-náctý rok na zavedení telefonu.

  Za situace, kdy většině účastníků prapodivně rostou účty, avšak neexistuje naprosto žádná kontrola u analogových stanic, a sledovací počítače mívají poruchu při pokusu o kontrolu účtu digitálních stanic.

  Za situace, kdy si nesmíte domů odnést či poštou dostat výpis vlastních uskutečněných hovorů, přestože se dají archivovat a přestože ústředna je implicitně nastavená na automatické zaznamenávání a archivaci všech vašich meziměstských a mezinárodních hovorů.


  Pro srovnání: V Anglii u BT je cena základního místního hovoru 4.20 p za 1 minutu 15 sekund přes den, a dále 3,36 p za minutu, přičemž se hovor měří na zlomky sekundy a poměrná cena se zaokrouhluje dolů na nejbližší 0,1 p. Cena základního hovoru tak činí přibližně 0,0025% měsíční výplaty průměrně placeného počítačového inženýra, 10-minutový místní hovor odpovídá 0,02%. U nás je to 0,016% resp. 0,06% při mírně nadprůměrném platu 15 000 Kč/měs.

  Server Jičín se proto účastnil bojkotu této prolhané a nemorální firmy dne 18. listopadu 1998.

  Velký počet českých internetových serverů se na tento den přidal k symbolické podpoře bojkotu a proto na uvedený den zrušil své služby.

  Děkujeme Vám za pochopení a za vaši účast a podporu této akce.

  Aktuální informace najdete na stránce www. bojkot.cz.

  Naše standardní stránky najdete zde.